ZEN SHAPE

zen shape ingredients

zen shape

Zen Shape (เซน เชป)
ทำหน้าที่ควบคุมความหิวโดยตรง ที่ต่อมฮอร์โมน Leptin
โดยช่วยให้ฮอร์โมน Leptin เข้าสู่สมองได้
(ฮอร์โมนเลปติน คือ ฮอร์โมนที่สั่งการสมองให้คนเรารู้สึกอิ่ม)

***รับประทาน Zen Shape ก่อนอาหาร 30-60 นาที
จะทำให้เมื่อทานอาหารแล้วรู้สึกอิ่มเร็ว

ข้อแนะนำ: ถ้าต้องการให้การควบคุมความหิวมีประสิทธิภาพดี ควรงดของหวาน
เพราะของหวานจะไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง เอนไซม์ CRP (c-reactive protein)
ซึ่งจะไปจับเลปตินให้ทำงานไม่ได้

(1 ขวด มี 120 แคปซูล)
รับประทาน 2 แคปซูล ก่อนอาหาร 30 นาที วันละ 2 มื้อ

line id

รับตัวแทนจำหน่าย ลงทุนต่ำ + สอนวิธีทำการตลาดออนไลน์แบบมืออาชีพ

zen shape prepaired